Prevención

Prevención

CHARLAS IMPARTIDAS POLO EQUIPO TERAPÉUTICO DE ABAC

CHARLAS DE PREVENCIÓN DIRIXIDAS A ADULTOS

1. Que comen os nosos fillos? O fomento dunha correcta alimentación.

    Destinatarios: AMPAS e responsables de comedores escolares.

2. Prevención dos trastornos da conduta alimentaria no ámbito escolar.

    Destinatarios: AMPAS, pais e persoal docente.

3. Prevención da obesidade infantil.

    Destinatarios: AMPAS, docentes de centros educativos de primaria e secundaria e poboación en xeral.

4. Claves para o diagnóstico precoz TCA

    Destinatarios: Persoal sanitario de centros de atención primaria.

5. Hábitos saudables deporte e hixiene
  

    Destinatarios: poboación en xeral.

6. Hábitos saudables e alimentación

    Destinatarios: poboación en xeral.

 

CHARLAS DE PREVENCIÓN DIRIXIDAS A NENOS E ADOLESCENTES

1. Alimentación, saúde e benestar.

    Destinatarios: Alumnado de 2º da ESO en adiante.


2. Prevención dos trastornos da conduta alimentaria no ámbito escolar.

    Destinatarios: Alumnado de 3º da ESO en adiante

 

OBRADOIROS DE NUTRICIÓN

Poden adaptarse a todos os sectores de poboación: estudantes, pais, profesorado, poboación en xeral...

1. Necesidades nutricionais e alimentación na idade escolar.

    Coñecer os requirimentos específicos nesta idade para adecuar a súa alimentación

2. Que esconden as etiquetas nutricionais?

     Aprender a interpretar as etiquetas para poder realizar eleccións conscientes

     e máis  saudables.

3. Aclarando mitos alimentarios.

     Desmitificaremos moitas crenzas erróneas da sociedade en relación á alimentación.

4. Planificación dun menú semanal.

    Como elaborar un menú equilibrado e adaptado de maneira sinxela e en diferentes ámbitos.

5. Como facer unha compra saudable.

    Somos o que comemos e comemos o que compramos.

6. Hixiene alimentaria.

    Aprender como manipular de forma adecuada os alimentos dentro e fóra da cociña.

7. Alimentación, saúde e benestar

   Coñecer as bases dunha alimentación e uns hábitos saudables para aplicalos no día a día

 

TALLERES

TALLER DE AUTOESTIMA E AUTOCONCEPTO: É importante que os adolescentes reflexionen sobre o autoconcepto e autovaloración, que coñezan as súas necesidades e expectativas, valoren as súas propias calidades e logros.

TALLER DE IMAXE CORPORAL: a través deste taller proporcionarase un modelo estético corporal máis axeitado fronte ao culto á delgadeza, aprenderase a aceptar as diferenzas corporais e xerarase un espírito crítico fronte á publicidade, moda e os medios de comunicación. O fin principal do taller é fomentar a aceptación da propia imaxe corporal.

TALLER DE EXPRESIÓN E XESTIÓN DE EMOCIÓNS: explorarase en que consisten as emocións, aprenderase a diferenciar entre pensamentos, emocións, sensacións corporais, comportamentos e, por último, se compartirán as estratexias que utilizan cando se senten mal.

TALLER DE CARICIAS: neste taller abordamos a importancia de dar e recibir eloxios realistas, aprender a aceptar eloxios dos demais e potenciar as habilidades de expresión emocional.

TALLER DE ASERTIVIDAD: para unha boa comunicación é necesario aprender a usar formas correctas de comunicación para resolver os conflitos de xeito adecuado a través da escoita activa e a empatía.