Convenios de colaboración

Convenios de colaboración

Convenios

Consellería de Sanidade (convenio Marco)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia: Cooperación educativa.

Excmo. Concello da Coruña: Tratamento dos enfermos, alimentación diaria e programas de inserción social.

Excma. Diputación da Coruña: Cofinanciamento do proxecto básico e de execución de obras de reforma do local municipal destinado a Centro Terapéutico para enfermos de Anorexia e Bulimia.

GADISA RETAIL, S.L.U.

A.P.E.M.: Proxecto obradoiros nutricionais.

Colexio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.

Red Psicoterapéutica S.R.L. (Arxentina)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito á Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Rovira i Virgili para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

Universitat de Lleida para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

Universidade de A Coruña para o desenvolvemento do programa de prácticas externas curriculares dos estudiantes da Facultade de Ciencias da Educación.

Universidade de Santiago de Compostela para a realización do “Practicum” do alumnado do grao en psicoloxía e do Máster Universitario en Psicoloxía Xeral Sanitaria da Facultade de Psicoloxía.

Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do programa de prácticas externas do alumnado do Grao en Nutrición Humana e Dietética.

Universidad Pontificia de Salamanca para o desenvolvemento de prácticas formativas do alumnado da facultade de Psicoloxía.

UNIR para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

Universidad Isabel I para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

Universidad Alfonso X el sabio para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

UNIE para o desenvolvemento do programa de prácticas externas.

Obra Social La Caixa: Fomento de hábitos saudables e prevención dos TCA no contexto educativo e familiar.

Obra Social La Caixa: Asesoramento nutricional e tratamento dos TCA.

Subvencións:

Subvención para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro. 2023

Excma. Diputación da Coruña: FOCVVA 2023 AP-1 Terapias de rehabilitación. Programa: “intervención terapéutica nos trastornos da conduta alimentaria. Cofinanciación do prgrama 36800€,  37% do orzamanto xeral do programa

Consellería de Sanidade: subvencions destinadas o desenvolvemento de programas de interese xeral pra  fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (SA500A): Programa: “Programa intensivo para o tto, ambulatorio de adolescentes e mulleres co TCA”

Excmo. Ayuntamiento de A Coruña 2023:

subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do excmo. concello da coruña para o exercicio 20223 Programa presentado: “O pracer de coñecerte"

Excmo. Ayuntamiento da Coruña 2022: 

*Programa de recuperación física funcional nos pacientes con TCA cofinanciado pola concellería de Deportes do Concello da Coruña 

* Programa o maltrato invisible. A presión estética como violencia cotiá (cofinanciada polo área de Bienestar social, igualdade e diversidade do concello da Coruña

Colaboracións:

Instituto Nacional da Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Inmigración.

Cobertura pola prestación sanitaria do Seguro Escolar Obligatorio. Cubre parte do tratamiento en ABAC para aqueles alumnos/as que cursen formación reglada dende 3º da ESO (13 - 14 anos) ata os 28 anos.

Mutuas e Seguros Médicos:

 

As compañías aseguradoras, dependendo do tipo de póliza contratada, sufragan parte do coste do tratamento de ABAC mediante informe de valoración dos profesionais de ABAC.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar