Memorias de actividades

Memorias de actividades

A través das memorias anuais de actividades expóñense os programas e/ou proxectos que ABAC levou a cabo ao longo do ano.

Mediante este labor de transparencia ABAC pretende:

  • Responder a demanda de información sobre o seu labor aos seus socios e colaboradores.
  • Obter a confianza e respaldo dos seus financiadores, tanto públicos coma privados.
  • Informar de forma clara á sociedade do seu fin social.