ABAC nos medios

ABAC nos medios

Neste apartado pódese acceder de maneira cómoda e intuitiva ás múltiples aparicións da nosa asociación nos distintos medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita e prensa dixital), podendo atopar unha multitude de noticias, reportaxes e entrevistas con relación ós feitos máis destacados realizados pola Asociación de Bulimia e Anorexia de A Coruña (ABAC) e os seus profesionais.