Proxectos

Proxectos

Intervención terapéutica

O noso tratamento é Multidisciplinar e intégrano cinco áreas terapéuticas.

Comedor terapéutico

O comedor terapéutico é o eixe do tratamento e é o único en Galicia. Proporciona tres inxestións ao día: media mañá, xantar e merenda. Está sostido con fondos propios e por un Convenio de Colaboración co Concello Da coruña. Permite que as persoas con TCA, vinculadas a maioría das veces a pouco control da conduta de inxestión e a unha escasa interiorización dos hábitos alimentarios axeitados…

Prevención

CHARLAS IMPARTIDAS POLO EQUIPO TERAPÉUTICO DE ABAC … CHARLAS DE PREVENCIÓN DIRIXIDAS A ADULTOS … 1. Que comen os nosos fillos? O fomento dunha correcta alimentación. Destinatarios: AMPAS e responsables de comedores escolares. 2. Prevención dos trastornos da conduta alimentaria no ámbito escolar. Destinatarios: AMPAS, pais e persoal docente. 3. Prevención da obesidade infantil. Destinatarios:

Asesoramiento nutricional con soporte psicológico

Unha alimentación adecuada está relacionada coa nosa calidade de vida. É por isto, que nos parece de vital importancia fomentar un estilo de vida saudable.

Otras actividades terapéuticas

Talleres de educación social … La educación social es una disciplina pedagógica que posibilita diversas líneas de intervención dentro del ámbito de la salud mental facilitando en este contexto, un espacio de encuentro, lúdico, distendido y de confianza donde poder fomentar y mejorar la interacción grupal y reforzar la autonomía y autoestima de las/os pacientes, potenciando así sus capacidades y…

Área de conocimiento

2018. Convenio de colaboración educativa co alumnado de Grao en Psicoloxía do Centro de Enseñanza Superior "Cardenal Cisneros", adscrito á Universidad Complutense de Madrid. 2018. Colaboración co alumnado de Fisioterapia da Universidade da Coruña, para desenvolver proxectos de aprendizaxe e servizo. Reeducación neuromuscular en persoas con trastornos crónicos alimentarios. Dende 2015 ata…