Certificaciones y reconocimientos

Certificaciones y reconocimientos

ABAC está inscrita nos seguintes rexistros:

 • Rexistro municipal de Asociacións do Concello da Coruña (REMAC) nº 451 (3/06/2014)
 • Rexistro de centros, servizos e establecimentos sanitarios - Consellería de Sanidade Xunta de Galicia: servizo sanitario. C-15-003202 (21/04/2014)
 • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia nº O-628 (2012)
 • Asociación declarada de utiliad pública e rexistrada no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior nº 4418 (15/06/2009)
 • Rexistro de Entidades prestadoras de Sercizos Sociais da Xunta de Galicia (Rexistro RUEPSS) nº E-1014 (1997)
 • Rexistro Central de Asociacións nº 2014/18498/1


ABAC pertence a:

 • Consello Local de Saúde de A Coruña
 • Consello Asesor de Pacientes da Xunta de Galicia
 • Federación Española de Asociacións para a axuda e loita contra os trastornos da conduta alimentaria: Anorexia e Bulimia Nerviosa (FEACAB) nº F-2181

ABAC está inscrita nos seguintes rexistros:

 • Rexistro municipal de Asociacións do Concello da Coruña (REMAC) nº 451 (3/06/2014)
 • Rexistro de centros, servizos e establecimentos sanitarios - Consellería de Sanidade Xunta de Galicia: servizo sanitario. C-15-003202 (21/04/2014)
 • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia nº O-628 (2012)
 • Asociación declarada de utiliad pública e rexistrada no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior nº 4418 (15/06/2009)
 • Rexistro de Entidades prestadoras de Sercizos Sociais da Xunta de Galicia (Rexistro RUEPSS) nº E-1014 (1997)
 • Rexistro Central de Asociacións nº 2014/18498/1


ABAC pertence a:

 • Consello Local de Saúde de A Coruña
 • Consello Asesor de Pacientes da Xunta de Galicia
 • Federación Española de Asociacións para a axuda e loita contra os trastornos da conduta alimentaria: Anorexia e Bulimia Nerviosa (FEACAB) nº F-2181