Organización

Organización

Xunta directiva

Xunta directiva

A Xunta Directiva é o órgano executivo de ABAC. O período de actuación para o que son elixidos os seus membros é de catro anos e o seu cargo non está remunerado.

PRESIDENTE

 • José Manuel Moar Graña

VICEPRESIDENTA

 • Almudena Manso Espilla

SECRETARIO

 • José Juan Fernández Rodríguez

TESORERA

 • María del Mar Rua Pérez

VOCALES

 • Manuela Naya Carro
 • María Celia Pérez Sousa
Recursos Humanos

Recursos Humanos

DIRECTORA

 • Fátima Pérez Pérez

ADMINISTRATIVA

 • Rosa María Gestal Vales

EQUIPO TERAPÉUTICO

DIRECTORA EQUIPO TERAPÉUTICO

 • Mariana Pla Roso

PSIQUIATRA

 • Ana García López

PSICÓLOGAS

 • Mariana Pla Roso
 • María Blanco Suárez       

NUTRICIONISTA

 • Cristina Quintela Lodeiro

ACTIVIDADE FÍSICA E SAUDE

 • Martín Fernández Sánchez

EDUCADORA SOCIAL

 •  Ana Castro Sanjurjo
Equipo ABAC

Equipo ABAC

Ana María García López - psiquiatra 151508005

Ana María García López - psiquiatra 151508005

Ampliar

María Blanco Suárez psicóloga G-3223

María Blanco Suárez psicóloga G-3223

Ana Castro Sanjurjo - Educadora social

Ana Castro Sanjurjo - Educadora social

Rosa María Gestal Vales - Administrativa

Rosa María Gestal Vales - Administrativa

Fátima Pérez Pérez - Directora

Fátima Pérez Pérez - Directora

Ana Castro Sanjurjo - Educadora social

Ana Castro Sanjurjo - Educadora social

Ampliar